Har du spørsmål?

Phone Icon 23 37 84 40
logo granitt og betongvare

AGS 3503

AGS 3503 er en fortykket, vannbåret langtidsbeskyttelse for all slags vær, beregnet på de fleste
typer overflater. Fanger opp spray- og penselgraffiti og har god motstandskraft mot tusj. Beskytter
den behandlede overflaten mot luftforurensning, værpåvirkning og fukt i opptil 5 år. Er
diffusjonsåpen. Raskt biologisk nedbrytbar ifølge OECD-retningslinjer 302B. Er en såkalt katodisk
beskyttelse med offeranode, noe som innebærer at etter utført fjerning, må beskyttelsen fornyes.

Forberedelser
Rengjør først overflaten nøye for å fjerne graffiti og annen forurensning som trafikkstøv, voks, olje,
malingsrester o.l. Påse at overflatens pH-verdi ikke overstiger 9. Vindusruter må maskeres eller beskyttes på
annen måte. Ideell overflatetemperatur ligger innenfor intervallet 10-35 °C. Nedre grensetemperatur er +5 °C.
Den relative luftfuktigheten må ikke overstige 95 %.
Ved usikkerhet: Foreta alltid en prøve på en liten del av overflaten.
OBS! Nystøpt betong må herdes i minst 28 dager før graffitibeskyttelsen påføres.
Hvis AGS 3502 skal påføres en malt overflate, må malingen være fullstendig herdet (ca. 1-4 uker
avhengig av malingstype).

SLIK GJØR DU DET:
Graffitibeskyttelse ute
Rist eller rør ordentlig i produktet før bruk. AGS 3503 kan påføres med malingssprøyte, lavtrykkssprøyte,
pensel eller rull. Beskyttelsen påføres i 2-3 lag. OBS! Vent til det første laget har tørket i 1-2 timer. Jevnes ut
med pensel eller rull i direkte forbindelse med påføringen.
Graffitibeskyttelse inne
Påfør med vaskepels (som ved vinduspussing), pensel, rull eller lavtrykkssprøyte i kombinasjon med vaskepels,
på malte overflater. Beskyttelsen påføres i tre lag.
Graffitifjerning ute
Metode 1 - Normal porøs overflate
Fjern graffitien med høytrykksspyler på 70-150 bar og varmt vann på 90 °C, eller tilpass trykk og temperatur
etter overflatetypen. I vanskelige tilfeller brukes AGS® graffitifjerner på vanlig måte. Påfør beskyttelse på
nytt i 2-3 lag!
Metode 2 - Ømtålig overflate, malt overflate
Spray på AGS® 3505, AGS 221 eller AGS 5 SR. La virke på overflaten i ca. 5 min. Bearbeid forsiktig med
pensel, og skyll av med varmt vann (60-90 °C, 50-150 bar). Tilpass trykket etter underlaget. Spredt graffiti
kan fjernes med AGS® 3505 på en klut, nøytraliser med vann og tørk. Påfør beskyttelse på nytt i 2-3 lag!

Graffitifjerning inne
Malte overflater: Fukt overflaten med AGS® 3505, tørk bort graffitien med en hvit nylonklut («Scotchbright»)
eller fille, nøytraliser med vann. Vask om mulig med høytrykk (vannsug) hvis det er mye graffiti.
Porøse overflater: Høytrykk (vannsug).

Påføring av ny beskyttelse på graffitibeskyttet overflate:
Ved graffitifjerning fjernes som regel også graffitibeskyttelsen.
Påfør 2-3 nye lag med AGS® 3502 med tørketid imellom.
Dosering
Brukes som konsentrat.