Har du spørsmål?

Phone Icon 23378440
logo granitt og betongvare

BPS 7100

BPS 7100 er et høyalkalisk rengjøringsmiddel for svært tilsmussede fasader. Til utendørsbruk. Løser
opp fete og oljeholdige forbindelser. Biologisk nedbrytbar.

BPS 7100 er et høyalkalisk rengjøringsmiddel for svært tilsmussede fasader. Fete og oljeholdige forbindelser
forsåpes slik at de blir lette å skylle av med vann.
BPS 7100 kan brukes på overflater som:
• Puss
• Kalkstein
• Sandstein
• Betong
• Alkalisk tegl

SLIK GJØR DU DET:
Forvann overflaten med rikelig med kaldt vann. Påfør BPS 7100 med lavtrykkssprøyte. La virke
i fra 30 minutter til 6 timer, avhengig av vær og graden av tilsmussing. Påse at overflaten er fuktig i virketiden.
Skyll av med høytrykk. Tilpass trykket etter fasadens bestandighet (ca. 50-200 bar/20 liter per minutt). Bruk
helst varmt vann (maks. 50 °C). Ved behov gjentas behandlingen. Nøytraliser den rengjorte overflaten med en
svak syre for å opprettholde en pH-verdi på ca. 9 å fasadeoverflaten.

Dosering
Bruk BPS 7100 konsentrert eller bland med vann i forholdet 1:2.
Forbruk
Normalt forbruk ca. 0,2-0,3 liter/m².
Kan dog variere avhengig av type overflate.