Har du spørsmål?

Phone Icon 23378440
logo granitt og betongvare

BPS 7624

BPS 7624 Malingsfjerner for overflater malt med både plast- og oljemaling. Fjerner gammel maling. Fjerner
flere lag maling i samme operasjon. Biologisk nedbrytbar. Fester seg på loddrette flater.

Brukertilpasset.
BPS 7624 Gel er en miljø- og brukertilpasset malingsfjerner som løser opp både plast- og oljemaling.
BPS 7624 Gel kan brukes på de fleste overflater, eksempelvis betong, glass, klinkefliser, metall, mineral, puss,
tegl og tre.
BPS 7624 Gel er fortykket for å henge fast på overflaten lenger.
BPS 7624 Gel har lang åpentid, dvs. at produktet kan virke i lang tid uten å tørke inn.

Arbeidsbeskrivelse
Dekk til overflater som ikke skal behandles, dekk til ømtålig vegetasjon og sperr av arbeidsområdet.
Påfør BPS 7624 Gel med pensel, børste eller malingssprøyte. Pakningene i sprøyten må tåle løsemiddel.
La virke i 1-36 timer avhengig av temperatur, malingens alder, malingens tykkelse og overflatens struktur.
Den oppløste fargen kan enten skrapes av (egnet for treoverflater) eller spyles av med høytrykk (tilpass trykk
etter underlag, 100-300 bar). Best effekt oppnås hvis vanntemperaturen er ca. 90 °C. Skyll av nedenfra og
opp. Vinkle høytrykksstrålen slik at vannet spyles i retning mot allerede løsnet maling. OBS! Unngå å søle vann
på de overflatene der middelet ligger og virker. Når hele overflaten er spylt av, gjøres en sluttskylling ovenfra
og ned.

Dosering
Brukes konsentrert.
Forbruk
Forbruket varierer avhengig av overflatens struktur, malingens tykkelse, antall lag osv. Retningsverdi ca. 0,5-
2,0 liter/m²