Har du spørsmål?

Phone Icon 23378440
logo granitt og betongvare

LIMBORTTAGARE

Denne limfjerneren fjerner raskt herdet lim fra forskjellige overflater.
Inneholder forskjellige råvarer som raskt og effektivt
løser opp forskjellige typer teiplim og enkomponentlim.
Løser både ferskt og herdet lim. Kan brukes på de fleste overflater.
I tillegg til pleksiglass.

NB! Prøv først på en liten overflate.

Slik gjør du det:
Påfør limfjerner med en børste eller klut. Ved større
lavtrykkssprøyter kan brukes. La jobbe til limet er
oppløst. Bruk gummiskrape eller skyll med høyt trykk.
dosering
Bruk konsentrert.
materialer
Ca 0,1-0,3 liter / m2

Tekniske data:
• Tynn væske.
• Emballasje: 1 liters plastflaske eller 5 liters plastkanne.
• Tetthet: 0,85 kg / liter.
• Duft av løsemiddel og alkohol.
• Flammepunkt ca. 30 ° C
• Inneholder etanol, isopropanol, aromatiske hydrokarboner.

Lagring:
Oppbevares kjølig i originalemballasje.
Bærekraft:
Ca 24 måneder i uåpnet emballasje.
Verneutstyr:
Vernehansker og vernebriller. bruk
beskyttelsesmaske i dårlig ventilerte rom.